Home Brochures Sitemap Contact

CO2 Prestatieladder

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren.

Beleid CO2-, energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen.

Doelstellingen CO2-, energiereductie

Meerjaren doelstelling CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar:


Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie met betrekking tot bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer en projecten waar mogelijk. De maatregelen en voortgang zijn gedocumenteerd in de periodieke CO2 managementrapportage.


Projecten met ambitieniveau volgens de CO2-prestatieladder:


Gemaal Schardam te Schardam


Certificaat

Onze organisatie is CO2-prestatieladder,niveau 5 versie 3.0 gecertificeerd. Klik hier om het certificaat te bekijken.


Documenten

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:


Via http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.