Home Brochures Sitemap Contact

CO2 Prestatieladder

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren.

Beleid CO2-, energiereductie

Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren voor het bedrijf en de projecten. Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan.

Directie:          R.S.J. Nelis en R.H.J. aan de Stegge 

Doelstellingen CO2-, energiereductie

Meerjaren doelstelling CO2-reductie ten opzichte van het referentiejaar:


Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie met betrekking tot bedrijfsgebouwen, wagenpark/vervoer en projecten waar mogelijk. De maatregelen zijn gedocumenteerd in een plan van aanpak en geïmplementeerd met behulp van een communicatieplan.


Projecten met ambitieniveau volgens de CO2-prestatieladder:


Gemaal Schardam te Schardam


Certificaat

Klik hier om het certificaat te bekijken.


Documenten

Voor de volgende documenten zijn links aangebracht naar de betreffende documenten:


Via http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven zijn ook documenten van onze organisatie te vinden.