Home Brochures Sitemap Contact

Planet

Wij willen uiteraard het beste voor onze klanten, maar ook voor het milieu. Wij zijn voorstander van duurzaam bouwen en zullen altijd duurzame en onderhoudsbeperkende materialen adviseren.

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw is ISO 9001, ISO 14001, VCA** en FSC® (CU-CoC-815465) gecertificeerd. Maar daarmee houdt het niet op. Zo realiseren wij ook projecten onder BREAAM. Verbetering en veranderingen om zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te ondernemen is een continue proces dat nooit stil zal staan. Planet is ons inziens tweeledig, het betreft namelijk onze organisatie en ons personeel, maar ook onze opdrachten/projecten.

Uit dit verantwoordelijkheidsbesef voor de planeet, is begonnen met het uitwerken en opzetten van doelstellingen betreffende de reductie van CO2-uitstoot van ons wagenpark. De reductie van CO2 is een belangrijke uitdaging in de komende jaren. In het kader van reductie van CO2 emissie als gevolg van mobiliteit, heeft Aan de Stegge een concrete doelstelling geformuleerd door onder meer de CO2 uitstoot de aankomende jaren te verminderen. Dit kan onder andere worden bewerkstelligd door het optimaliseren van logistieke planningen en het stellen van nieuwe selectiecriteria aan leaseauto's.

Een uitdaging die Aan de Stegge, onder meer in het kader van ons beleid inzake MVO, zeker niet uit de weg zal gaan. Duurzaamheid in de organisatie betekent dat alle in- en uitgaande stromen gemonitord worden. Belangrijk aspect hierbij is dat het continu gaat om het optimaliseren van processen. Voorbeelden zijn het documentmanagementsysteem voor digitale postverwerking, scheiden van papier en chemisch afval, instellingen van apparatuur, etc.

Aan de Stegge is voorstander van duurzaam bouwen. Binnen Aan de Stegge zijn de milieurisico's geinventariseerd en vastgelegd in een milieuaspectenregister en een bodemrisico-inventarisatie. Ook wordt rekening gehouden met hergebruik van materialen, waardoor het gebruik van grondstoffen wordt beperkt. Tijdens de inkoop wordt rekening gehouden met hergebruik van restmateriaal.

Door zoveel mogelijk onderdelen geprefabriceerd (met duurzame materialen) op de bouwplaats aan te leveren, worden afvalstromen beperkt, waarbij het afval gescheiden wordt afgevoerd. Afgelopen jaar heeft Aan de Stegge de afvalstroom met 1/3 weten te reduceren. Onze prijs wordt bepaald op basis van "Total Cost of Ownership", waarbij de elektrische component en duurzaamheid voorop staan.

Het energetisch ontwerpen draagt zorg voor minder stroomverbruik. Ons kantoor is energiezuinig, evenals onze bedrijfshallen en machines. Uiteraard werken wij nog steeds op basis van een gedegen kwaliteitssysteem, te weten ISO 9001. Hierdoor geven wij onze opdrachtgevers de garantie dat wij streven naar een optimaal project- en risicomanagement.

Omdat milieu raakvlakken heeft met de arbeidsomstandigheden, hebben wij binnen Aan de Stegge, maar ook voor elk bouwproject, een VGM plan waarin milieuaspecten worden meegenomen. Wij vinden het van groot belang dat bij de uitvoering van een project op een veilige en verantwoorde wijze gewerkt wordt.