Home Brochures Sitemap Contact

Atex maatregelen RWZI Ede, Amersfoort, Harderwijk en Elburg


De werktuigbouwkundige installaties omvat in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: Het monteren vlamdovers, over-onderdruk beveiligingen (deels levering opdrachtgever), het vervangen van afsluiters, het aansluiten van condens leidingwerk op nieuw te plaatsen gezamenlijke condensaattanks. Middels slangenpompen verpompen, het vervangen van dak ventilatoren en bijkomende werkzaamheden. De civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden omvatten in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden: het plaatsen van nieuwe ATEX markeringen met zoneringaanduiding. Het maken van fundaties en opstortingen voor installaties. Het boren van gaten in wanden, vloeren en daken voor doorvoer van kabels en leidingen. Het instorten of inmetselen van doorvoerstukken voor leidingen en kabels in de boorgaten. Het ondersabelen van leidingondersteuningen en installaties en bijkomende werkzaamheden.